Mapy 
Priestorová predstavivosť pokorených najvyšších kopcov. Číselká označujú poradové číslo výstupu a zároveň slúžia na identifikáciu jednotlivých vrchov v sekcii Najvyššie vrchy. Mapy vo väčšom pôvodnom rozlíšení zobrazíte po kliknutí na obrázok.


Mapa zdolaných najvyšších vrcholov

Mapa zdolaných pohorí/geomorfologických celkov

Legenda: - zdolaná absolútne najvyššia kóta pohoria/geomorf.celku; - zdolaná najvyššia kóta pohoria/geomorf.celku dostupná po turistickom chodníku; - nížiny, kotliny a brázdy

Identifikátor pohorí / geomorfologických celkov

Kliknite a prejdite myšou na ľubovoľný areál na mape a v pravom hornom rohu sa zobrazí názov príslušného pohoria resp. geomorfocelku.