icon Hlavná strana  icon Konfigurácia  icon Súhrná štatistika  icon Podrobná štatistika  icon Časová štatistika   Language   
blog.hory.webekacko.com (16.07.2020)

Názov premennej Vysvetlivky Hodnota promennej
$BBC_MAINSITE Ak nastavíte túto hodnotu bude generovaná štatistika práve pre túto linku. Defaultne je hodnota správne nastavená na predchádzajúci (parent) adresár. V prípade že vaša stránka je umiestnená inde, budete musieť prispôsobiť túto hodnotu na správnu.
Príklad:
$BBC_MAINSITE = "http://www.mojserver.sk/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
http://hory.webekacko.com/
$BBC_SHOW_CONFIG BBClone defaultne zobrazí nastavenia štatistiky. V prípade že nechcete všetkým ukazovat ako je nastavený BBClone možete zakázať prístup k zobrazeniu nastavení.
Príklad:
$BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
ano
$BBC_TITLEBAR Tento titulok bude zobrazený v navigačnom panely na všetkých stránkach BBClone.
K dispozíci sú tieto premenné:
 • %SERVER: meno serveru,
 • %DATE: aktuálny dátum.
HTML tagy sú povolené.
Príklad:
$BBC_TITLEBAR = "Štatistika pre %SERVER generovaná dňa %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "Moja štatistika zo dňa %DATE vypadá takto:";
blog.hory.webekacko.com (16.07.2020)
$BBC_LANGUAGE BBClone defaultná jazyková lokalizácia, v prípade že nieje špecifikovaná v prehliadači. Podporované sú nasledovné jazykové verzie:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, it, ja, ko, lt, mk, nb, nl, pl, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, th, tr, ua, zh-cn and zh-tw

sk
$BBC_MAXTIME Táto hodnota definuje dĺžku jedinečnej návštevy v sekundách. Každý ďalší klik od toho istého návštevníka vrámci tejto dĺžky bude povazovaný za jednu návštevu. Default je 30 minút (1800 sekúnd) čož je de facto web štandard, ale v závislosti na vašich potrebách môžete túto hodnotu upraviť.
Príklad:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
900
$BBC_MAXVISIBLE Koľko návštev chcete zobrazovať v detailnom výpise? Default hodnota je 100. Je doporučené nemeniť túto hodnotu na viac ako 500, pretože načítanie bude trvat veľmi dlho 250
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS Hodnota $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS určuje aké stĺpce sa zobrazia v detailnom štatistickom výpise. Dostupné sú tieto stĺpce:
 • id => Poradie návštevníka od začiatku počítania
 • time => Čas kedy bola registrovaná posledná návšteva
 • visits => Počet jedinečných návštev
 • dns => Provider návštevníka
 • ip => IP adresa návštevníka
 • os => Typ operačného systému (ak je dostupný a nie je to robot)
 • browser => Typ prehliadača použitého na pripojenie
 • ext => Krajina odkiaľ je návštevník
 • referer => Linka z ktorej prišiel návštevník (ak je dostupná)
 • page => The last visited page
 • search => The search query a visitor used (if available)
Tieto premenné budú prehľadne uložené v stĺpcoch.
Príklad:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, ip, os, dns, browser, visits, page, referer
$BBC_TIME_OFFSET V prípade že server nemá správne definovaný čas, môžete ho prispôsobiť. Urobíte to tak že pripočítate alebo odpočítate od tohoto času minúty. Záporná hodnota posunie čas do záporu, kladná hodnota napred.
Príklad:
$BBC_TIME_OFFSET = 300;
$BBC_TIME_OFFSET = -300;
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
nie
$BBC_NO_DNS Toto nastavenie určuje či sa má IP adresa prevádzať na host adresu alebo nie. Pokiaľ host poskytuje o sebe veľa informácií, výsledkom môže byť pád vašej stránky. Ak je váš DNS server pomalý alebo má limitovanú kapacitu zapnite túto voľbu a vyriešite problém.
Príklad:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
nie
$BBC_NO_HITS BBClone defaultne zobrazuje všetky návštevy v časovej osi, pretože to robí dobrý dojem pri zobrazení. Ak však preferujete zobrazenie len jednoznačných návštev zmeňte túto hodnotu na 1.
Príklad:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
nie
$BBC_IGNORE_IP Tuto je možno definovat rozsah IP adries ktoré sú vyradené z počítania. V prípade že chcete definovať viac adries oddeľte ich čiarkou.
Príklad:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
66.249., 87.244.203.7
$BBC_IGNORE_REFER V prípade že chcete niektorých návštevníkov nezahrňovať do detailného výpisu, môžete špecifikovať kľúčové slová ktoré ich charakterizujú. Ak budete definovať viac oddeľte ich čiarkou.
Príklad:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
.moonlake.cz
$BBC_IGNORE_BOTS Tuto môžete definovať počítanie návštev pre robotov ktorý skenujú stránky.
Príklad:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2; - robotov zahrnúť do všetkých štatistík
$BBC_IGNORE_BOTS = 1; - robotov zahrnúť len do štatistík robotov
$BBC_IGNORE_BOTS = ""; - počítať iba ľudí
2
$BBC_IGNORE_AGENT Táto voľba vraví ako počítať návštevníkov. Defaultne je použité počítanie IP adries, ktoré je dobré pre mnoho prípadov. Často sú však užívatelia skrytí za proxy serverom. Deaktiváciou tejto voľby dosiahnete viacej návštev, pretože sa budú počítať nový návštevníci ktorý majú síce rovnaké IP ale rozdielne nastavené hodiny.
Príklad:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
ano
$BBC_KILL_STATS Týmto môžete zrušiť doteršiu štatistiku. Ak nastavíte na 1 a spustíte, štatistika sa zmaže. Nezabudnite potom deaktivovat lebo sa budete diviť akú máte slabú návštevnosť. ;).
Príklad:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
nie
$BBC_PURGE_SINGLE Návštevníci a roboti môžu generovat veľké množstvo dát, v prípade veľkého počtu návštevníkov v ten istý čas. Zapnutím tejto voľby zmenšíte veľkosť súborov a access.php z týchto dát vyberie len podstatné. Množstvo prístupov a rebríčky hodnotení sa uložia ale stratíte detailnú štatistiku.
Príklad:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
nie

BBClone 0.4.9d © BBClone tím - Šírené pod licenciou GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Hlavná strana  icon Konfigurácia  icon Súhrná štatistika  icon Podrobná štatistika  icon Časová štatistika