Holé kríže hole Krížnej (17 Apr 2016) 

Venované inšpirácii (z) hôr. 

Horská hundranica (15 – 16 Jan 2016) 

Jar prichádza koncom decembra (27 – 28 Dec 2015) 

Tour de Kras a priľahlých krás (5 – 10 Sep 2015)  

2 v 1 okolo Turca (8 – 11 Jún 2015) 

PREdispozície hrebenisté 2: Misia KVVVVK (2 – 3 Jún 2015) 

PREdispozície hrebenisté 1: Zvolen-ý pre všetko (18 Máj 2015) 

On Sitno z "in situ" (11 Apr 2015)  

Ako sme si vrzli na Poľane (5 Feb 2015) 


« N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »