Keď koža a srdco horí na Kráľovoholí (9 – 11 Jún 2019) 
04.júl 2019, 13:32

Keď sa hundravá Hatalama a ja znova po čase dohodneme vyraziť na kopce, dá sa s veľkou pravdepodobnosťou očakávať nasledovné: do programu začlenený výstup na Kráľovu Hoľu, permanentné frflanie počas celého záťahu a aspoň jedna ohnivá diskusia tak na pol dňa o kompletne všetkých spoločenských témach. A presne takáto konštelácia nastala na sviežom nízkotatranskom vzduchu aj tentokrát.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť S T A R Š I E   Č L Á N K Y »