Neopísa(teľ)né kroky z premlčaného času (2018 – 2019)  
08.máj 2019, 13:14

Áno, priznávam, trochu som to s písačkami o horských návštevách poslednú dobu zanedbával. Spisovateľský duch proste trochu ochladol. Ale - len do dneška! Takže tu je skrátená rekapitulácia toho, čo sme od posledného publikovaného cestopisu, čiže za posledný necelý rok, našlapali..

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »