Veľkofatranské resty a bonusy (14 – 16 Jún 2018) 
18.jún 2018, 21:15

Čerstvo presťahovaný pán Šuflín po pomerne dlhom nesmelom tančeku na tlejúcich turistických uhlíkoch zareagoval až na mnou jasne až prísne predostrenú ponuku trojdňovky, ktorá na papieri nemala takmer žiadnu chybu. Bola to (ne)prekvapivá, prevažne hrebeňovitá špacírovačka v miestach, ktorým sme to vlastne ja & pán Šulín od istého času (Poľana 2016) dĺžili. A priplánovali sme k tomu aj lukratívny bónus na samý záver samého záverečného tretieho dňa, lebo je známe, že p.Š. bónusy lúbi. To všetko síce naťažko v plnej poľnej, na druhej strane lokalitne a logistične to zdola fakt vyzeralo až pridobre. A pridobrého sme sa dožili priamo tam hore.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »