Tretí štós jed(ineč)nej prírody (3 – 6 Apr 2018) 
21.apríl 2018, 17:05

V rámci totálneho východňarskeho týždňa s vrcholom na svadbe Mr. Georgea Sorosa Wolfa na Ukrajine v Snine sme si cestou tam strategicky naplánovali zložiť údy na tri noci do tretice na starom-známom mieste (ale nabudúce už Mukačevo!). Ako správny dohadzovač som na miesto činu zas dovliekol niekoho iného - tentokrát pána Ničnájdera.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »