Vypínač AD 2017 (28 – 29 Dec 2017)  
04.január 2018, 17:18

Dvetisícsedemnásty sme turisticky zamkli na osvedčenom mieste. Pomaličky, v pokoji a na pohodu.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »