Veľkofatranské déja vu, alias príslopské ochkanie, lysecké odolávanie (1 – 2 Máj 2017) 
21.máj 2017, 15:55

Už v prvé dni roku na ďumbierskej dvojdňovke sme si predbežne sľúbili aj nejakú jarnú túričku. Nakoniec to vyšlo na začiatok mája a pán Šulín dostal pri výbere destinácie jednoducho óbergeniálny nápad.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »