Šťastný biely vŕzgací novorok! (2 – 3 Jan 2017) 
09.január 2017, 20:10

Na snehové otvorenie horského roka hneď v prvých dňoch po novoročných oslavách sa po troch rokoch konečne znovu našiel čas. V internom súboji o miesto konania napokon triumfovalo ďumbierske genius loci pred Považským Inovcom.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »