Azúrové snehy turistickej nehy (29 Dec 2016) 
30.december 2016, 13:32

"Tradične zaužívaný" Vĺčik junior bol priveľmi netrpezlivý a zlyhal, avšak turistická rozlúčka s rokom 2016 sa zorganizovala a vydarila aj napriek tomu. A ešte ako!

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »