Nitránska farebná rýchlo[kul]túra (3 Dec 2016) 
04.december 2016, 21:21

Na Zobore, ktorý máme tu po boku v krásnej Nitričke, som nebol veruže aj dobrých pať rokov. Ale už dávnejšie padli návrhy zase si pripomenúť ako fajnovo tam je, ale hlavne ako geniálne to odtiaľ vyzerá. Navyše západ Slnka zo zoborských perspektív, to bola vec nami doteraz ešte neokúsená a tým pádom vymeditovaná na absolvovanie. Nuž našiel sa vhodný termín a už aj sa mašírovalo a ajhľa tu je krátky fotoprehľad ako to tam vyzeralo.

Č Í T A Ť   C E L Ý   Č L Á N O K   A   K O M E N T O V A Ť « N O V Š I E   Č L Á N K Y

S T A R Š I E   Č L Á N K Y »