Bradlo (Myjavská pahorkatina) – 22 Máj 2009  
15. september 2011, 01:06

Autobusová pocta Milanovi.


Štart | 500 m
Cieľ | 543 m
Zostava | študenti 2.roč. PrifUK odbor Geografia, štud.program GVA (Bc.) - absolventi 2010

Vyliezť na najvyšší kopec lazníckej Myjavskej pahorkatiny je jednoduchá záležitosť. Samozrejme, môžete si samozrejme vyšlapať aj po vlastných, ale za pomoci motoru sa dostanete prakticky až na miesto M. Na vrchole V stojí slávna to mohyla, kde sme v rámci akademických bakalárskych terénov niekoľko dní po výstupe na Poľanu dosiahli aj tento menší najvyšší vrch vo svojom okolí. Inak vzdať poctu tomuto človeku nie je hanba, kadečo by sme sa od neho mohli učiť a závidieť mu, no tak ako on by sme mali hlavne nezabúdať...

Choď, syn môj, vo svet ďaleký,
Na mater nezabudni
a vráť sa, vráť sa víťazom,
keď príde raz deň súdny.

Úryvok z básne Štefana Krčméryho - Štéfanikova matka


Mapa okolia s výstupovou trasou


Obraz